Między…

Spokojem i niepewnością,
Smutkiem i radością,
Niebem i Ziemią,
Bólem i rozkoszą,
Żarem i chłodem,
Zawiścią i serdecznością,
Mądrością i głupotą,
Dojrzałością i naiwnością,
Błyskotliwością i tempotą,
Dziecięctwem i dorosłością,
Wiarą i niewiarą,
Pięknem i brzydotą,
Egoizmem i brakiem poczucia własnej wartości,
Gościnnością i oschłością,
Intrygą i szczerością,
Ufnością i zwątpieniem,
Miłością i nienawiścią…
Między, czyli gdzie właściwie?…

9 thoughts on “Między…

  1. Tak.
    Martyna Jakubowicz nagrala piosenkę pt. gdzieś między. Ponadto Jacek Kaczmarski zaśpiewał także piosenkę w podobnej konwencji tylko w tym pprzypadku zestawiało się ilu… tylu… mam nadzieję, że wiesz o którą chodzi.

  2. Dziękuję.
    Piosenka Kaczmarskiego w pewien sposób na mój wpis odpowiada, ale niestety niezupełnie.

  3. A święty TOmasz z Aquinu pisał, że między tymi wszystkimi przeciwnościami, no może nie wszystkimi, w każdym razie między dwiema skrajnie złymi przeciwieńśtwami jest cnota. Na przykład jeśli z jednej strony jest rozrzutnośc, a z drugiej skąpstwo, do w środku jest hojność. Jeśli z jednej strony są same emocje, a z drugiej sam li jedynie tylko rozum, to po środku jest roztropność, która bierze pod uwagę rozum i emocje. Tak naprawdę w każdym z nas jest trochę z każdej strony tych wszystkich rzeczy, które wypisałaś. W każdym z nas jest, na przykład, trochę dojrzałości i trochę naiwności. Czy to w ogóle jest między, w środku, czy raczej jest to droga dwupasmowa, po której raz jedziemy prawym pasem, a innym razem lewym? Posłuchaj sobie, jeśli nie znasz, „Dwóch skał” Kaczmarskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *